Engineering

Bij een definitief ontwerp wordt de constructie op detail-niveau uitgetekend. AXIS maakt een technisch ontwerp, waar alle zaken betreffende de constructie in kaart worden gebracht. Een onafhankelijk, extern constructiebureau maakt vervolgens een berekening van de installatie. Deze berekening is altijd op basis van de meest actuele normeringen.

In de constructieberekeningen worden alle technische toepassingen zoals licht, geluid, decor en video meegenomen. Deze constructieberekeningen worden gedeeld met de klant en keurende instantie, zodat het voor alle partijen duidelijk is wat de opzet is en hoe deze gebouwd wordt.

Indien een ontwerp alsnog om bijstelling vraagt, biedt AXIS de flexibiliteit om de constructies aan te passen en de betreffende berekening hiervoor te veranderen.

Ontwerp

AXIS is in staat wilde ideeën om te zetten naar strakke, functionele ontwerpen. Van een eenvoudige opzet met slechts een kale constructie tot een geheel aangekleed podium met banners, decor of een uitgebreide LED oplossing. 

Engineering

Waar een wild idee wordt omgezet tot een ontwerp dient naar alle eisen te worden gekeken. Constructies worden door AXIS geheel berekend op basis van de meest actuele eisen.

Project management

Goed management is de basis van een soepele productie. Door jarenlange ervaring ontzorgt AXIS met duidelijke communicatie en efficiënte planningen. Zowel tijdens de voorbereiding, uitvoering en afhandeling van ieder project.

Realisatie

Veiligheid, samenwerking, communicatie en verantwoording worden meegenomen bij de realisatie van elk project. Zo wordt ieder event voorzien van de gewenste en beste constructie!